Законодавча база

Законодавча база УкраїниПрезидент України


Про Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні

Верховна Рада України


Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"
Закон України "Про електронний цифровий підпис"

Закон України «Про інформацію» N 2657-XII від 02.10.1992 р.
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» N 80/94-ВР від 05.07.1994р.
Закон України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010
Закон України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011

Кабінет Міністрів України


Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 903 "Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1451 "Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган"
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1454 "Про затвердження Порядку обов'язкової передачі документованої інформації"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 Травня 2004 р. № 680 "Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу" (із змінами згідно постанови КМУ №1700 від 08.12.2006)
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1453 № 1453 «Типовий порядок здійснення електронного документообігу державними органами»

Міністерство юстиції України


Наказ № 1886/5 "Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання"

ДЕПАРТАМЕНТ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 13.01.2005 N3 Про затвердження Правил посиленої сертифікації

ДЕПАРТАМЕНТ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу.