Новини


Згідно з Законом України «Про електронний цифровий підпис»: електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису. Тому може використовуватися юридичними і фізичними особами як аналог власноручного підпису для надання електронному документу юридичної сили. Згідно цього Закону, електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму. Юридична сила електронного документу, підписаного ЕЦП, еквівалентна юридичній силі документа на паперовому носії, підписаного власноручним підписом правомочної особи і скріпленого печаткою.

Засоби які використовуються для накладання електронного цифрового підпису проходять експертизу у Службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та мають експертні висновки, що підтверджує правильність використання алгоритмів обчислення електронного цифрового підпису і шифрування інформації.

Переваги використання ЕЦП
Застосування ЕЦП дозволяє суттєво зменшити час руху документів в процесі подання звітності, дозволяє побудувати систему електронного документообігу. Документи, що підписані ЕЦП, передаються засобами телекомунікаційного зв’язку глобальної мережі Інтернет на протязі декількох секунд. Всі учасники електронного документообігу отримують рівні можливості в участі документообігу та накладання підписів на електронні документи незалежно від їх віддаленості один від одного.